BalBo deBra

BalBo deBra

pondelok 3. septembra 2012

Interview with red-haired Mzungu

Takto presne pred rokom ma po mojom návrate z nakrúcania dokumentárneho filmu “Život na rovníku” v Keni oslovila moja bývala spolužiačka zo žurny Bronka Horváthová – či by sme spolu pripravili článok do dámskeho magazínu EMMA (do rubriky Ženy a svet). Tak sme šli do toho!
One year ago (just after my return from filming the documentary "Life on the Equator" in Kenya) my former classmate of journalism studies Bronka Horváthová approached me with the idea – to write an article about my activities for women's magazine EMMA (section: Women worldwide). So we went for it!


Pamätám sa, ako sme s Bronkou sedeli koncom leta v centre hlavného mesta – v kaviarni Shtoor a vykecávali sme o všetkom možnom, spomínali na študentské časy aj si načrtli cestovateľské plány. Nahrali sme vyše hodinový materiál o právach žien v krajinách Východnej Afriky, o súčasnosti a budúcnosti mladých ľudí v tejto rovníkovej krajine, ktorá sa chce životnou úrovňou, no najmä ekonomikou už v roku 2030 vyrovnať Ázijským tigrom. Samozrejme, sa pre nedostatok miesta do papierového vydania nezmestila ani polovica z toho, ale aj pre mňa bolo dôležité utriediť si nahlas svoje myšlienky a názory na krajinu, ktorá disponuje neopísateľnými prírodnými krásami a šikovnými ľuďmi, no stále je odkázaná na rozvojovú pomoc z rozvinutých krajín globálneho Severu (teda aj Slovenska). Naša krajina tam robí už desiatku rokov kus dobrej roboty s dostatočnou spätnou väzbou (v oblasti potravinovej bezpečnosti, vzdelávania, ochrany zdravia, prevencie pred HIV atď.), tak som veľmi šťastná, že aj ja som svojou troškou mohla prispieť k efektívnosti týchto projektov a najmä k zvýšeniu povedomia slovenského obyvateľstva o účinnosti rozvojovej pomoci, resp. spolupráce na africkom kontinente.
I remember how we sat at the end of the summer in the capital city – in a café Shtoor and talked a bit about everything (about old students’ times and about our future travel plans). We recorded over an hour of material on women's rights in Eastern Africa, the present and future of young people in this equatorial country, which is planning to reach the economy growth level of Asian tigers in 2030. Only half of it appeared in paper issue of that magazine because of a lack of space, but for me it was important to sort out my thoughts about that country, which has an indescribable natural beauty and skillful people, but it still depends on development assistance. Slovakia has been doing good job there with adequate feedback (in the area of ​​food security, education, health care, HIV prevention etc.), so I am very happy that I could also contribute to the effectiveness of these projects, especially in awareness raising of effectiveness of delivered development assistance/cooperation on the African continent among Slovak citizens.Spomínam si aj na to, ako sa Bronka (s citom pre ethno módne doplnky, aj s pochopením pre moje uletené farebné kombinácie) snažila vybrať čo najvhodnejší názov pre článok o mojich aktivitách v Keni. Nakoniec rozhodnutie padlo pre titulok “Červenovlasá mzungu” práve pre spojenie mojich hrdzavých vlasov a svetlej farby pokožky (miestne deti po každom Európanovi či Európanke veselo pokrikujú: “Mzungu!”, teda beloch/beloška). Študentky v škole, kde som viedla mediálny workshop, ale aj dospelé ženy sa stále chceli dotknúť mojich vlasov. Neverili totiž, že také dlhé a husté vlasy môžu byť moje vlastné. Ženám v tejto časti Afriky totiž dlhé vlasy nenarastú, nosia na hlavách len také dvojcentimetrové kučierky, a musia si kupovať na dotyk nepríjemné parochne a príčesky. Nejde o nespravodlivosť, je to dané skôr genetikou, stravou aj klímou.
I remember well how Bronka (with an ethno fashion accessories taste and with an understanding of my crazy color combinations) tried to choose the most appropriate title for the article about my activities in Kenya. Finally, the decision was made for the headline: "Red-haired mzungu" just for the combination of my rusty hair color and my pale skin color. Local children use to call every European: "Mzungu", that means: white man/woman. Students in the high school where I led a media workshop, as well as adult women liked to touch my hair. They didn’t believe that such a long and thick hair can be my own. Women in this part of Africa can’t have long hair (just small ripples), so they have to buy and put on themselves uncomfortable wigs and hairpieces. It is not an injustice issue, it is the matter of genetics, diet and climate.Bolo veľmi zaujímavé ocitnúť sa na chvíľu na druhom brehu. Nerobiť interview s niekým iným, ale sama byť interviewovaná. No ešte náročnejšie, ale nakoniec aj zábavné, sa mi zdalo fotografovanie portrétov k tomuto článku. Bronka priviedla talentovanú kolegyňu – fotografku Júliu Šimákovú, ktorá sa zo mňa snažila vytrieskať maximum.
Doma som si pripravila svoje tradičné letné oblečenie (hoci prekvapivo nie s remienkovými sandálikmi, ale s koženými čižmami), doplnky privezené z Kene (pestrofarebné šatky, náramky, náhrdelník a náušnice – zadovážené od lokálnych umelcov v oblasti mesta Nanyuki za pár eúr) a šlo sa na foto-misiu za Bratislavu. O hodinku sme boli hotové a fotografie si dodnes rada obzerám v mojom elektronickom fotoalbume. Už je načase opäť vycestovať na onen kontinent a priviesť nové inšpirácie na Slovensko…
It was very interesting to find and observe myself on the other side. To be interviewed by someone else, not doing an interview with somebody. But even more difficult, but ultimately entertaining, it seemed to me the shooting of my portraits for this article. Bronka invited talented colleague – photographer Julia Šimáková and she tried to get maximum of me.
I prepared my traditional summer clothes (surprisingly not the sandals, but original leather boots), accessories at home (made in Kenya: brightly colored scarves, bracelets, necklace and earrings – procured by local artists in Nanyuki town and sold for a few euros) and we went together to the edge of town. We were done in one hour. I like these photos so much and very often I use to watch them in my electronic album. I guess, it's time to go back to that continent and bring new inspiration to Slovakia...

Text / Written by: Boba Baluchová, Foto / Photo: Júlia Šimáková


1 komentár:

  1. si krásna a obdivuhodná žena, a veľmi dúfam, že takých ľudí s takýmto zmýšľaním je u nás viacej :)

    OdpovedaťOdstrániť