BalBo deBra

BalBo deBra

nedeľa 20. decembra 2015

Incredible India – full of Gods and Goddesses


Do kozmopolitného mesta Hajderabád v štáte Telangana som pricestovala v týždni príprav na sviatok Diwali (festival svetiel), ktorý v duchovnej podstate znamená víťazstvo svetla nad tmou, poznania nad nevedomosťou, dobra nad zlom, a nádeje nad zúfalstvom. Päť-dňové oslavy sú spojené s piatimi hinduistickými filozofiami a legendami – každý deň je venovaný konkrétnemu Bohu. Mená všetkých bohov a bohýň si na-rozdiel od lokálnych ľudí nemáte šancu zapamätať – v Indii je ich fakt priveľa.
I arrived to the cosmopolitan town Hyderabad in the state of Telangana during the week of preparations for the Diwali – Festival of lights. According to the spiritual nature it means the victory of light over darkness; knowledge over ignorance; good over evil and hope over despair. Five-day celebrations are associated with five Hindu legends and philosophy – each day is dedicated to a particular God. As a tourist I was not able to remember all the names of all these gods and goddesses – there are really too many of them in India.
V Indii sa chtiac-nechtiac naučíte jesť šptipľavé vegetariánske pokrmy, piť korenený čaj s mliekom a cvičiť jogu. Ak si chcete domov odniesť z Hajderabádu viac, ako len magnetku či ukážku pekných indických rupií s podobizňou Otca národa – Mahatma Gandhího, nič nepokazíte kúpou perlového náhrdelníka, alebo tradičného odevu sárí. Ide vlastne len o niekoľko metrov dlhý kus látky, ktorý za pomoci asi desiatich zicheriek musíte vedieť umne obtočiť okolo tela. Žena v tom musí vydržať celý deň a pracovať v tom na poli, sedieť na motorke, vykonať toaletu atď.. Ak sa vám to nepodarí, alebo vám tento štýl lesklých hodvábnych zábalov nevyhovuje, môžete krásnu pestrofarebnú látku použiť doma ako záves alebo z nej ušiť nekonečné šály. Ja som doniesla 5 kusov sárí pre kamarátky; tri perlové náhrdelníky putovali mojej mamine a sestrám; zato sklenených a drevených (tradičných indických) náramkov som si donesla desiatky. 
Soon or later you will learn how to eat spicy vegetarian dishes, how to drink spicy tea with milk and how to practise yoga. If you want to take home something interesting (not only a fridge magnet or Indian rupee with the portrait of Father of Nation: Mahatma Gandhi) – you can try to buy a pearl necklace or traditional clothing: sari. It is actually only a few meters long piece of fabric which will nicely cover your body (with a help of ten metal pins). A woman has to wear sari in a right way. Otherwise she would not be able to spend entire day in it – working in the field, sitting on a motorcycle, going for a toilet etc. If you do not know how to wrap yourself in shiny silk sari you can still use that colorful fabric at home as a curtain or stylish endless scarf. I bought a pack of 5 saris for my friends; 3 pearl necklaces for my mother and sisters; and dozens glass and wooden bracelets (traditional Indian bangles) for myself.
Do Indie som na jeseň odišla za štúdiom komunitného rozvoja a výskumom rozvoja vidieka. Našťastie mi ale ostal aj nejaký čas na výjazdy za turistickými atrakciami do okolitých regiónov (konkrétne do 3 z 29 štátov Indie). Ak chcete spoznať náturu lokálnych ľudí napríklad v Odishe, absolvujte cestu vlakom. Buď dlhú cestu v ležadlových vozňoch (napríklad z Hajderabádu do Brahmapuru) alebo kratšiu cestu vláčikom cez 52 tunelov po údolí Araku. Pre mňa to bol nezabudnuteľný zážitok, počas ktorého sa najete vegetariánskych samos, napijete koreneného čaju, kúpite si suveníry, vypočujete si tradičnú muziku a pozorujete spolucestujúcich. V Bengálskom zálive som dala povinnú jazdu na pláže, plus trojhodinovú plavbu loďkou po jazere Chilka na ostrov, zasvätený bohyni Kálí, kam sa v čase cyklónov vlastne ani nedá dostať. Musím uznať, že Indiu opis „incredible“ vystihuje dokonale. 
I went to India to study community development and conduct a research related to rural development. Fortunately, I had a chance to travel around and go for few trips to the surrounding regions (I visited 3 out of 29 states of India). If you want to know the temper of local people (for example in Odisha state) – take a train journey. Try a night journey in the sleeping carriage (for example from Hyderabad to Brahmapur) or a shorter day-time journey through 52 tunnels across the Araku Valley. Its always an unforgettable experience! You can eat vegetarian samosa, drink Irani chai, buy traditional souvenirs, listen to traditional music and observe local co-travellers. In Bay of Bengal I explored local beaches and also went for a three-hour boat trip on Chilka Lake to the island – dedicated to the goddess Kali. At the time of bad weather / cyclones it is impossible to get there. I must admit that a description "incredible" suits India perfectly.
Text / Written by & Foto / Photo: Boba Markovic Baluchova


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára