BalBo deBra

BalBo deBra

piatok 30. decembra 2011

Hoping & shopping before Christmas

Takto pred týždňom sa všetci ľudia chystali na slávenie, alebo skôr (s)trávenie Vianoc. A takto pred dvoma týždňami sa v bratislavskej cvernovke dolaďovali posledné detaily pred spustením zimnej dizajn burzy s hand-made tvorbou a doplnkami. Na tomto mieste nebolo možné peniaze udržať dlho v peňaženke, skôr naopak – ale zasa s vedomím, že daný vianočný darček nebude mať každá druhá osoba v meste... Za originalitu zaplatiť treba a treba tiež podporiť slovenský dizajn, ktorého v našej krajine stále nie je dosť (aj keď počty predajcov a predajkýň na portále sashe.sk by mohli hovoriť o nasýtenom stave).
One week ago all people were preparing themselves for celebrating or spending Christmas holidays. And two weeks ago there was a fine-tuning of last small details in Bratislava’s Cvernovka-space before the start of design market with hand-made products and accessories. At that place there wasn’t a chance to keep money in purse – people were spending a lot of money with the knowledge, that Christmas present from that place not everybody will wear in our city... It is necessary to pay for the genuineness and it is good to support Slovak design which is still quite rare in our country (even if we can hear about market saturation according to huge amounts of product-sellers at hand-made website sashe.sk).

Celý jeden víkend v polovici decembra sme so spolužiačkou mali v pláne zbierať materiál pre náš dokument o Winter urban markete v Cvernovke. Teda šlo o filmársku prácu, nie o míňanie peňazí v rámci predvianočných nákupov – teda aspoň sme v to obe dúfali. Lenže popri zaznamenávaní rozhovorov s tvorkyňami a autorkami značiek (Bu!, Samo & Sato, Fashion recycling lab) sa naše rozhodnutie neupevňovalo. Pribudli čelenky od Hogo fogo a pár originálnych šiat od Yaxi Taxi. Berieme to tak, že sme podporili sme ľudí, ktorí svoj talent pretavili do konkrétnej hand-made tvorby a svoje výrobky posúvajú do nových rúk.
I had a plan with my schoolmate for the whole weekend in the middle of december – to collect material for our documentary about Winter urban market in Cvernovka gallery. So it was film-making work, not spending money in the name of Christmas shopping – we were hoping for our strong will. But besides the recording of interviews with authors and creators of brands (Bu!, Samo& Sato, Fashion recycling lab) our resolution wasn’t strong enough. We bought few forehead ribbons made by Hogo fogo and a pair of original clothes made by Yaxi taxi. Let’s take it as the support of people who transformed their talent into particular hand-made production and they are looking for new owners for these products.

Sto minút materiálu je stiahnutých v počítači a čaká na strihanie. Fotografie z tohto ročníka budú naskenované z filmu až o pár týždňov. Uspokojujem sa teda návratom do archívu a spomienkami na predošlé urban-markety. Vtedy som načrela do svojho detstva a vytiahla jeden zo zážitkov o imaginárnom kámošovi mojej mladšej sestry. Na počesť tichých spoločníkov a verných priateľstiev som v cvernovke venčila kartónového lomo-psa a predvádzala na verejnosti svoj nový hrejivý nákrčík či zelenkavé retro-minišaty (ako inak za pár eúr zo second-handu).
One hundred minutes of material is downloaded in my computer and ready for editing. Photos from this year will be scanned from film in few weeks. So I am passing the time by looking back into the archive and reminding my memories from previous years of urban markets. Back then I returned into the childhood and found one of the adventures about imaginary friend of my younger sister. In honour of silent fellows and trusty friendships I walked a cardboard lomo-dog in Cvernovka-space. I also presented in public my new warm neckcloth and green retro-dress (got it for few euros from second-hand as usual).


Keď raz navštívite niektorú z rozvojových krajín, ručne vyrobené produkty si budete vážiť a podporovať, ale zároveň si uvedomíte – že netreba peniaze míňať na všelijaké zbytočnosti. Že namiesto jedenástich párov náušníc stačí jeden pár. To, že na to máme dnes peniaze, zákonite neznamená, že ich budeme mať zajtra, alebo že či tu zajtra vôbec budeme. Nič netreba brať ako samozrejmosť!
After you visit one of development countries you will appreciate hand-made products and support their creators. But at the same time you will realize that there is no need to spend money on trifles. It is OK to buy one pair of earing instead of eleven pairs. It is not written anywhere that if we have money today we will have money also tomorrow. It is not certain that we will be here tomorrow. So don’t take anything for granted!

Som na seba teda trochu hrdá! Už nekupujem všetku bižu a zvršky bez rozmyslu a pre seba, ale skôr ako vianočné darčeky pre blízke osoby – ktoré by asi nemali odvahu si to samy vyskúšať a zakúpiť. Nepodnikám už toľko uľútostené akcie typu: „u tej predajkyne, u ktorej nikto nič nekupuje, si musím ja čosi povinne zadovážiť – aby neodchádzala večer domov smutná“. Už si viem zakázať rôzne obskurné vankúšiky, taštičky či náušnice, ktoré by pravdepodobne zachytávali prach u mňa doma.
I am proud of myself a bit! I don’t buy every jewellery and clothes without thinking only of me, but most likely as Christmas presents for my close friends – who probably wouldn’t have enough courage to try and buy them. I also don’t undertake actions of type: „I have to buy something from that seller because nobody is interested in her products – I can’t stand to let her go home sad“. I am able to forbid myself to buy all these strange pillows, hand-bags or earings, which would propably catch the dust at my home.

Tieto urban markety sú síce útokom na naše peňaženky, ale aj dobrým spúšťačom našej fantázie. Ak doma vyrábate šperky či šijete odevy – bezpochyby vás to inšpiruje a namotivuje – ukázať svoju tvorbu na verejnosti a získať spätnú väzbu v podobe záujmu nakupujúcich. Tento rok sa to podarilo siedmim desiatkam predávajúcich, stovkám nakupujúcich! Predsavzatie do nového roka? Podporovať slovenský dizajn, no zároveň šetriť. Či to ide dohromady, uvidím už o pár týždňov...
These urban markets are nice attacks on your purses on one hand, but also good starter of our fantasy on the other one. If you create jewellery or sew original clothes at home – it will inspire and motivate you, indeed, to show your work in public and get feed-back from potential customers. This year about six dozens of sellers and hundreds of visitors did it! What about New Year’s resolution? To support Slovak design, but also to save money. If it fits together we will see in few weeks...

Foto / Photo: Palo MarkovičŽiadne komentáre:

Zverejnenie komentára