BalBo deBra

BalBo deBra

pondelok 5. decembra 2011

Week of Bratislava fog

Čo je na programe začiatkom zimy? Týždeň bratislavskej hmly! Už celé dni slnko poriadne nevyliezlo na oblohu. Ľudia sa anonymne obšmietajú vedľa seba, nepotrebujú sa strojene usmievať – veď ich nie je vidieť.
Pripomína mi to jednu poviedku od Borisa Viana – kde hrala dôležitú úlohu hustá hmla a hlavná postava príbehu cítila potrebu experimentovať. Povyzliekal sa do naha a vyšiel slobodne do ulíc mesta. Aké bolo jeho prekvapenie, keď vonku narážal do iných ľudí – takisto vyzlečených do naha... Čas, keď sa originalita premieňa na uniformitu. Čo mi to len pripomína?
What’s going on at the beginning of winter? The week of Bratislava’s fog! Sun has not appeared in the sky for so many days. People are walking next to each other anonymously, they don’t need to smile on purpose – because they’re hidden, almost invisible in that fog.
It reminds me one story written by Boris Vian – where the thick fog was very important element and the main protagonist felt the need to experiment. He put off all his clothes and went out completelly naked for a city-walk. How was he surprised when he met other people outside – also with no clothes on... It was the time, when the originality is changing to the uniformity. What does this remind me?Na prelome novembra a decembra som si pozrela niekoľko snímok z ponuky festivalu dokumentárnych filmov o ľudskoprávnej problematike Jeden svet. Väčšina dokumentov sa zaoberala nedodržiavaním ľudských práv a diskrimináciou – či už na základe politického presvedčenia, pohlavia/rodu, sexuálnej orientácie alebo rasového pôvodu. Akoby farba pleti o niečo dôležitom vypovedala. Akoby farba očí, vlasov či šiat o niečom vypovedala...
At the end of november and at the beginning of december I saw some movies from the program of documentary film-festival about human rights topic – One world. The most of the documentaries were focused on the non-application of human rights and on discrimination – based on political belief, sex/gender, sexual orientation or rase origin. Does this mean that the colour of skin can tell us something important? Does this mean that the colour of eyes, hair or clothes can tell us more about the person?

Keď som bola v Londýne, vždy ma trochu jedovalo – že tam pre obyvateľstvo nie som zaujímavá, o nič viac či menej ako ostatní. Dievčatá neočumujú moje pestrofarebné módne kreácie z výkladu fast-foodu, nekomentujú dĺžku mojich červených vlasov. V tomto veľkomeste sa denne premelie toľko najrôznejších ľudí, že výnimočnosť sa meria inak. Ten multikultúrny mix nikoho neprekvapuje. Každý vedľa každého dokáže koexistovať. Môj obľúbený režisér Terry Gillian hovorí na adresu Londýna, že ho má z najmenej obľúbených miest na svete vlastne najradšej. Bratislava je na(ne)šťastie iná...
When I was in London, I was little bit upset – that I am not interesting for the citizens (no more, no less than other people). Girls didn’t check my colorfull fashion creations from the fast-food window. They didn’t comment the length of my red hair. Lots of different people passed through that big city everyday, so the expression – to be unique means something else. This multicultural mixture doesn’t surprise anybody there. People can coexist next to the others very well. The famous movie-director Terry Gillian said about London one “compliment” – from the least likely cities in the world London is the best. Bratislava ist (un)fortunatelly different…

Vláda farieb sa prediera na povrch postupne, veľmi pomalým tempom. Tak, ako obyvateľstvo ťažko privyká na migráciu a integráciu cudzincov/cudzinkýň na Slovensku, tak sa aj v šatníkoch veselé farby objavujú sporadicky. Túto zimu to má byť vraj lepšie, tak som sama zvedavá.
Do obdobia, keď ešte chodníky nepokrýva súvislá vrstva snehu, sú najvhodnejšie gumáčiky. Za desať až pätnásť eúr zoženiete svoju vytúženú farbu i vzor, aby vám ladil s taškou či šálom. Výrazný zelený kabát s dvojradovým zapínaním (ako inak zo sekáča) patrí medzi moje najobľúbenejšie kúsky. V škôlke sme si kedysi pokrikovali takú podivnú  vetu: „Zelená a modrá – pre blázna je dobrá!“ Ak je tomu naozaj tak, pravdepodobne blázonka som. A nehanbím sa za to. Na kombinácii modrej a zelenej farby mi totiž nič neprirodzené nepríde. Práve naopak.
The power of colours are growing up to the public in very slow tempo. Our citizens are understanding and accepting hard the migration and integration of foreign peple in Slovakia. Also happy colours are appearing in their wardrobes sporadically. But it seems that this winter it will be better, so I am curious about that.
It is the best to put on wellingtons during the time, whene there is not snowing outside yet. You can buy wellies for ten or fifteen euros anywhere – in your favourite colour and shape (what is the best for the rest of your outfit: especially the bag or scarf). Very visible green coat whith double-row stiching (from second hand as usual) is one of my favourite pieces of clothing. We used to shout in kindergarden very strange expression: „Green and blue combination is the best for loco.“ If this is true, then I am probably the loco. But I don’t feel the shame. In green-blue combination I can’t see anything wrong.Čo ma v mojom milovanom meste na krásnom modrom Dunaji baví najviac, je pozornosť náhodných ľudí. Mám to spočítané! Deväť z desiatich okoloidúcich sa za mnou otočí. Len škoda, že mi neopätujú aj úsmev, ktorý im v tej hmle nezištne venujem. Väčšina z nich sa cez mesto presúva mechanicky, mysľou kdesi inde. Ponáhľajú sa z roboty na trase: vianočné trhy, supermarket a domov, pritom v hlavách snovajú s predstihom plány o darčekoch pre najbližších a úspornom režime počas vianočných sviatkov.
V poslednom období som svoj zeleno-modrý outfit doplnila aj o nezvyčajné retro-okuliare, ktoré som si kúpila na vintage markete v Bukurešti. Svet cez ne vyzerá krajšie, azda preto, že ten modro-fialový filter rozráža aj tú hmlu a ja vidím viac, ako ostatní. Možno je to dobre, možno zle. Údiv z tváre mi zatiaľ nevymizol...
What I like the most in my loved city on the Danube river is that attention of unknown people on the streets. I counted it! Nine from ten people turned/twisted back just because of my outfit. But it is the pity that they are not able to give you back offered smile, which I usually send to them. The most of them are moving through the city very mechanically, they are thinking about something completelly else. They are running from their work on the way: Christmas market, supermarket and home. During that replacement they are just planning about what to buy for the rest of family, how to prepare Christmas dinner etc.
Lately I completed my green-blue outfit with unusual retro-glasses. I bought them in Bucharest during open-air vintage market. The world looks more beautiful through these glasses. Maybe that blue-violet filter can penetrate that fog and I am able to see more than the others. Maybe it is good, maybe not. But that astonishment from my face hasn’t vanished yet..

Foto / Photo: Palo Markovič

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára