BalBo deBra

BalBo deBra

nedeľa 22. decembra 2013

In love with Kino Lumière

Keby ste sa ma opýtali, kto je môj najobľúbenejší módny návrhár či návrhárka, režisér či režisérka, odpoveď by bola nejednoznačná a zdĺhavá (plná vysvetľovania, zdôvodňovania, odbočiek a pochybností). Pri otázke najobľúbenejší filmový klub je to však rýchle, stručné, jasné: Kino Lumière. Keď som na Slovensku a v Bratislave sa nič nedeje, s najväčšou pravdepodobnosťou ma nájdete práve tam, na Špitálskej ulici.
Pamätám si, ako som si presne pred rokom vykračovala z Winter Urban Marketu 2012 a nie na-prázdno! Očarila ma trošku nepraktická a riadne krikľavá taška od LUCIELA TASCHEN - bola presne podľa môjho vkusu, aktuálnych farebných nálad - jednoducho neodolateľná. Po úspešnom nákupe nasledovala tradičná póza v spomínanom filmovom klube: Kino Lumière a šup-šup na apokalyptický smutňák "Melanchólia" od Larsa von Triera. Bola som rada, že som sa v ten deň nebavkala s make-upom - spolu s Kirsten Dunst a Charlotte Gainsbourg som totiž prerevala celý film. Bol tak veľmi krásny a bolestivý... Katarzia sa nakoniec konala, ale stálo ma to kopec síl.

If you ask me who is my favorite fashion designer or movie director, the answer would be ambiguous and lengthy (full of side explanations, reasonings, doubts). When you ask me what is the best film club in town, the answer will be fast, concise, clear: Cinema Lumière. When I am in Slovakia and there is nothing going on in Bratislava, most likely you will find me right there - at Spitalska Street.
One year ago I went from Winter Urban Market 2012 and I bought something interesting! I was impressed by a bit impractical and a bit too flashy bag from Luciela Taschen - it was exactly according my taste, my actual color moods - simply I could not resist. After successful purchase I made a traditional pose in that film club (Cinema Lumière) and I wanted to see very sad and apocalyptic movie "Melancholia", directed by Lars von Trier. I was glad I did not put on me make-up - because I was crying all movie long together with Kirsten Dunst and Charlotte Gainsbourg. It was so beautiful and painful movie, indeed... The catharsis appeared later on, but it took time.O rok neskôr takmer tá istá póza v tom istom priestore. Akurát sa zmenil navštívený event aj film. Tento víkend sme ukončili náš mesačný experiment, zvaný Prvý charitatívny BLŠÍ TRH v Bratislave (pre naše občianske združenie OZ Pluto). Takže konečne je čas aj na trochu kultúry - na návštevu kina (a nie chaotického predvianočného lovu a zberačstva v bratislavských konzumných mekkách)!
Na Vianočný Dobrý trh som sa vybrala v kombinácii čiernej a červenej. Ani som si neuvedomila, že som skombinovala dve známe mená dvoch šikovných žien. Na čelenku od Renáty Ormandíkovej (Krása vesmírna) sa ma v Starej tržnici pýtalo snáď desať ľudí - popravde, chvíľu som váhala: či a ako odhaliť zdroj. Našťastie každý je výtvor je nezameniteľný originál. O rozpoznateľnom rukopise možno hovoriť aj u šiat od Dany Kleinert (Dana Kleinert), tie som skrátka do Vianoc musela mať! A podarilo sa mi to až pred týždňom (náhodou, počas návštevy Kontaktu a Vianočného Fashion showroomu). A že sa toho vraj v Bratislave moc nedeje... Ale čoby!
A aký bol film z decembrovej ponuky kina Lumière? Taký, aký môžete očakávať od americkej produkcie, ktorá sa rozhodne urobiť remake dokonalého filmu o pomste. Trochu zbytočný. Ale i tak je fajn osviežiť si pamäť filmom "Oldboy" od Spike Leeho, aby sme nepodľahli manipulácii (predovšetkým médiami), ktorá sa nám z obrazoviek dennodenne naskytá. Kedykoľvek inokedy - nielen pred Vianocami.

One year later (it means: today) - almost the same pose in the same space. Just recent event and movie was changed. This weekend we completed our monthly experiment, called First charity flea market in Bratislava (organized by our civic association Pluto NGO). So finally it was time for a bit of culture - particular movie (and not chaotic pre-Christmas hunting in Bratislava's shopping malls)! 
For the event "Christmas Good market" I have chosen the combination of black and red. I combined two well known names of two smart women. There were so many questions that day - focused on the headband by Renata Ormandikova (from Space Beauty brand) and to be honest - I hesitated for a moment: whether and how to reveal the source of that space beauty. Fortunately, each creation of Renata Ormandikova is unmistakable original. Recognizable handwriting is also visible on dresses - designed by Dana Kleinert (from Dana Kleinert brand). I had to have one that particular dots' dress before Christmas! And I was able to manage it to get it up a week ago (by chance during short visit to Contact urban space and the event: Christmas Fashion showroom there). Bratislava is packed with many interesting events, you just have to know - where to find it!
And what was the movie from December offer of cinema Lumière about? What can you expect from American production, which decides to do a remake of the perfect film about revenge? Somewhat superfluous. But it is nice to refresh your memories of film "Oldboy", directed by Spike Lee - to be aware of the manipulation (especially by media), that is on the screen on everyday basis. Not only before Christmas.Text/Written by: Boba Baluchova (@bobinkha), Foto/Photo: Palo Markovič (@palomarkovic)

 


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára