BalBo deBra

BalBo deBra

utorok 3. decembra 2013

Pluto-mood @ Slovak radio


Začiatkom decembra sme so sestrou Kristínkou navštívili obrátenú pyramídu (Slovenský rozhlas) s konkrétnym cieľom - priblížiť poslucháčom a poslucháčkam nočnej relácie Večerné reflexie našu prácu. Takmer hodinu a pol sme rozprávali o aktivitách nášho občianskeho združenia OZ P(L)UTO a inovatívnej ceste sociálnej inklúzie - charite prostredníctvom módy.
Po oficiálnom rozhovore nasledovala polnočná foto-sešn - spolu s moderátorom relácie a naším skvelým kamarátom (zároveň krstným otcom nášho obchodíku na báze sociálneho podniku: Plutošopu na Panskej 13 v Bratislave): Števkom Chrappom, alias Pištom Vandalom. Naláda bola bujará a farba stále oranžová...

In early December, we (me and my sister Kristinka) visited the "inverted pyramid" = the building of Slovak Radio with the specific aim - to present the listeners of night broadcasting session, called Evening reflection a bit of our work. Almost one and half hour we talked about the activities of our civic association P(L)UTO NGO and innovative ways of social inclusion - charity through fashion.
After the official interview there was time for the midnight photo-session - together with the journalist and our great friend (also the godfather of our little shop, based on social enterprise basis: Plutoshop in Panska street no. 13, Bratislava): Števko Chrappa, aka Pista Vandal. The mood was crazy and the color was still orange...
 
Written by: Boba Baluchova, Photo: Palo MarkovicŽiadne komentáre:

Zverejnenie komentára