BalBo deBra

BalBo deBra

nedeľa 30. novembra 2014

Found & (almost) Lost heART @ ABQ

Každé menšie veľkomesto funguje na podobných princípoch: smutné indivíduá v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy, hipsterské dvojice pred hudobnými klubmi, rodinky v nákupných strediskách. A umelci, tvoriaci pravidelne v urban spaceoch alebo príležitostne na komunitných podujatiach. Na trh Rail Yards Market v bývalom železničnom depe som chodievala každú nedeľu počas leta a jesene. Ale až úplne ku koncu som tam okrem hippiesáckych náramkov a čeleniek, potlačených tričiek aj tašiek zo seriálu Breaking bad či z filmu Book of Life (teda skôr „craftu“, ako toho „artu“) objavila umenie, môjmu srdcu blízke.
Every single little big city works on similar principles: strange individuals in public transport, hipster couples in front of music clubs, families in shopping centers. Artists are working on their art on regular basis in urban spaces or on occasional basis at community events. RailYards Market (RYM; located into the former railway depot) was one of them. I used to go there every Sunday during the summer and fall. There were always hippie headbands and wristbands, printed t-shirts and bags based on the series Breaking Bad or the movie Book of Life (therefore more "craft" than "art"). But at the end of RYM 2014 season I found art – very close to my taste and heart.


Sprvu som si ten malý stánok uprostred priestoru, plného voňavej kávy, čerstvého jedla, domácej hudobnej produkcie a ľudskej vravy ani nevšimla. Ovešaný malými plátnami či drevenými tabuľkami, pomaľovanými vyškerenými tvárami nadpozemských zvierat či komiksových postavičiek. Kopec čiernych rovných liniek, farebných bodiek, vycerených zubov a úzkych očí, aj tak nejak by sa dala opísať originálne tvorba pôvodného obyvateľa amerického kontinentu. Brett Kennedy sa okrem maľby pod značkou Uzumati creations venuje aj hudbe (búcha na bicie v kapele Akari). Nonstop vysmiaty mladík hovorí s nadšením o svojom pôsobení v Denveri aj v Albuquerque. Zadovážila som si dva malé obrazy s abstraktnými výjavmi, od ktorých sa nedal odtiahnuť zrak. Nasledovala klasická výmena vizitiek a hneď večer sme sa “priatelili” na sociálnych sieťach.
I almost missed that little booth in the middle of market’s space, full of fragrant coffee, fresh food, local music production and mixture of human voices. It was covered by small canvas or wooden squares with painted faces of supernatural animals or comic book characters. A lot of black straight lines, colored dots, clarified teeth and slanted eyes – that could be the shortest description of original creation of gifted native American man. Brett Kennedy is passionate about painting (under the label: Uzumaticreations), as well as music (he is drummer at the band: Akari). Always smiling young man spoke enthusiastically about his time in Denver and Albuquerque. At that day I bought from him two small abstract paintings. This was followed by a classic exchange of business cards and “friend” activity on social networks.
O týždeň na to som sa opäť chystala na RYM s jasným zámerom, zaobstarať si obraz, ktorý deň predtým zverejnil Brett na nete. Jednoduché srdce v odtieňoch ružovej a v ňom dve naznačené dlane. Symbolika jak z romantickej telenovely, viem. Možno za to môže tá novomexická príťažlivosť. Keď som zbadala plátno naživo, bolo asi 5krát väčšie, ako som si predstavovala. Ale muselo byť moje. Hrdo som sa (ako na nejakom “free hugs” happeningu) prechádzala po markete, aj s obrazom v rukách: “To srdce som našla v Albuquerque. Nie je to náhoda, no viac neprezradím. Ale odfotiť si ma môžete!” :)
A week later I wanted to go to RYM again with very clear intentto procure a painting that Brett posted online the day before. Simple heart in shades of pink with two hands inside. The symbolism looks like the scene from romantic soap opera, I know. But I was really attracted by so-called New Mexican appeal. When I saw the painting “live”, it was about 5 times larger than I imagined. But it was already decided, it had to be mine. I was proudly walking through railway depot (like at "free hugs" happening) with the painting in my hands: "I found heART in Albuquerque. It is no coincidence, but I’ll no tell you more. Of course, you can take a photo of me!" :)

Našla som srdce a skoro som o neho aj prišla. Preto sa ma nepýtajte, ako som ten obraz, ktorý sa svojimi rozmermi nezmestil do žiadnej batožiny, prepravila z Nového Mexika na Slovensko. Takmer som ho nechala zabalené na pošte – toľko energie a peňazí to stálo. Otázky typu: “Kde sa nachádza Slovensko?”; alebo „Je Slovakia a Slovak republic to isté?“ sú len ako bonusy. Ale srdce je doma, nateraz v Bratislave. A ja všetkým odporúčam sledovať Brettovu tvorbu – je to nadaný týpek. Niekedy svoju tvorbu zadarmo rozdáva po uliciach ABQ (stačí sledovať „Free art friday“ fanpage). Ľutujem, že tam teraz nie som...
I found heART in Albuquerque. And I almost lost it. Therefore, do not ask me how I transported that over-sized painting from New Mexico to Slovakia. I almost left it wrapped at the post office. It cost so much energy and money. Questions like, "Where is Slovakia?" or "Is Slovakia and Slovak republic the same state?" are just funny bonuses. But the heart is at home: in Bratislava for now. And I recommend everyone to watch the art-creation of this talented guy. Sometimes Brett’s paintings can be found for free in the streets of ABQ (just follow the "Free Art Friday" fanpage). Again I have to regret that I am not there right now...

Text / Written by: Boba Baluchová, Foto / Photo: Palo Markovič 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára