BalBo deBra

BalBo deBra

nedeľa 18. marca 2018

Bodkovaná obsesia: Get to know the Princess of Polka Dots

Pravdepodobne ste už v minulosti natrafili na japonskú avantgardnú umelkyňu, ktorú označujú za „bodkovanú princeznú“. Yayoi Kusama za viac ako sedem desaťročí má na svojom konte maľby, sochy, predstavenia aj inštalácie, a všetky majú jedno spoločné: Bodky. Veľa bodiek!
You've probably been seen an avant-garde art – made by Japanese artist, called ‚the princess of polka dots‘. Yayoi Kusama, for more than seven decades, has created paintings, sculptures, performances and installations – they have one thing in common. Dots, lots of dots!


Inštalácia „Obliteračná miestnosť“ z dielne umelkyne Yayoi Kusamy zavítala do novozélandskej galérie v Aucklande v decembri. Pôvodne bola vytvorená pre austrálsku galériu v Queenslande. Prácu s prekrytím, resp. vybodkovaním priestoru, ktorý nesie charakteristiky typického novozélandského domova, necháva autorka v rukách návštevníkov a návštevníčok. Najmä detí. Môžete sa ľahko stať spolu-tvorcami a spolu-tvorkyňami umeleckého diela aj vy, a to tak, že sa do bodkovania zapojíte. Tisíce detí už poznačili svojou „obliteráciou“ výstavnú sieň – pokryli pôvodne úplne bielu obývaciu izbu miliónmi farebných bodiek-samolepiek.
Yayoi Kusama's ‚The Obliteration Room‘ has come to Auckland Art Gallery in December. Originally developed for the Queensland Art Gallery's, this installation with the familiar characteristics of a typical Aotearoa / New Zealand home leaves the dot-work in the hands of the visitors, especially children. You can engage with the art-work pretty simply – by doing it. Thousands of children have already ‚obliterated‘ the gallery's Creative Learning Centre – they covered the NZ living room (firstly drained of color) with millions of colorful dots’ stickers.


Jedna z najfarebnejších kreatívkyň na svete sa narodila v roku 1929 a nemala veru ľahké detstvo. V desiatich rokoch začala Yayoi Kusama zažívať halucinácie, ktoré naštartovali jej kreativitu. Všade totiž videla husté plochy, plné bodiek. Trvalý záujem o ne prerástol do jedinečného umenia. Neskôr pre túto svoju strašidelnú obsesiu bodkami zaviedla názov: „seba-obliterácia“ (čosi ako sebapotlačenie, samoobmedzenie, premazanie?).
One of the world's most colourful creatives was born in 1929 and she didn't have an easy childhood. In age of 10 Yayoi Kusama started to experience hallucinations that have fuelled her creativity. She saw dense fields of dots which led to her enduring interest in them. Later she gave this phenomenon a name: ‚self-obliteration‘.


Na konci výstavy v apríli budú všetky pôvodne biele steny, strop, nábytok a ostatné predmety v aucklandskej galérii úplne pokryté farebnými vrstvami, keďže návštevníci a návštevníčky po vstupe do miestnosti použijú všetky pridelené nalepovacie bodky. My ako spoluautori a spoluautorky diela si budeme túto tvorivú činnosť dozaista užívať (a pamätať).
At the end of exhibition in April all the white walls, ceiling, furniture and objects will be completely covered by a mass build-up of dots in a dizzying array of color as visitors apply colored stickers to every surface. We as co-artists will definitely remember this joyful and creative activity.


Pani Kusama takto prostredníctvom svojho umenia bojuje za mier a ľudskosť. A my zasa milujeme jej farebný prínos k svetu, (ešte stále, dúfajme) plného lásky a pokoja. Štyri známe britské umelecké galérie (združené pod hlavičkou TATE) sa snažia predstaviť prácu tejto mimoriadnej umelkyne aj deťom, a to prostredníctvom detskej webovej stránky TATE kids v špeciálnej sekcii, venovanej ženám v umení. Hodné prečítania!
Ms Kusama fights for peace and humanity through her art and we love her colorful contribution to loving and peaceful world. Four famous British art-galleries (under the umbrella TATE) present the work of this extraordinary artist to kids on TATE kids website in a special section: ‚Girl power in art‘. Worth reading!

Text / Written by: Boba Markovič Baluchová, Foto / Photo: Palo MarkovičŽiadne komentáre:

Zverejnenie komentára